#TerazMy

18 kwietnia 2024 r. Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku zorganizował konferencję pn. "Teraz My", która wpisała się w tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieżowym.

Do udziału wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz kilkuosobowe zespoły ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie giżyckim. Zadaniem młodzieży było opracowanie oraz przedstawienie zaproponowanych przez organizatorów tematów, związanych m.in. z ważnymi kwestiami społecznymi, środowiskowymi, edukacyjnymi i technologicznymi. II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku przedstawiło uczestnikom własną interpretację tematu " Zdrowie i dobrostan". W swoim wystąpieniu uczniowie klasy 3c odnieśli się do definicji i znaczenia zdrowia, szczególnie uwzględniając jego psychiczny wymiar. Następnie omówili wyniki ogólnopolskich badań kondycji psychicznej młodych ludzi i zarekomendowali rozwiązania mogące poprawić dobrostan młodzieży. Prezentacja Adriany Binik, Alicji Witkowskiej, Oliwii Włoch oraz Maksymiliana Jaskółowskiego wywarła duże wrażenie na słuchaczach. Konferencja zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem, gratulacjami i wręczeniem nagród z rąk dyrekcji PUP w Giżycku. Było to z pewnością cenne doświadczenie dla każdego młodego uczestnika.

Opiekun grupy: Marta Buczyńska