O szkole

in Obiekty
16. 02. 05
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 25164

Z HISTORII SZKOŁY

Nasze liceum powstało 1 września 1990 roku i wraz z istniejącym Studium Medycznym weszło w skład Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku. Dyrektorem nowej placówki został dr Marian Lemecha, który już na początku funkcjonowania musiał wykazać się niemałym talentem organizacyjnym.
Niemal dokładnie rok później, 24 września 1991 r. budynek szkoły strawił pożar. Dzięki zaangażowaniu kadry szkoły oraz rodziców stosunkowo szybko przywrócono placówce normalny tryb pracy.
W 1999 roku nastąpił podział Zespołu Szkół na dwie samodzielne placówki: II Liceum Ogólnokształcące oraz Medyczne Studium Zawodowe.
Ponieważ dyrektor Zespołu został powołany na stanowisko burmistrza Miasta Giżycka, jego obowiązki do końca roku szkolnego przejęła pani Bożena Dobrzyńska. Od 1 lipca 1999 do 31 sierpnia 2005 dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego był pan Jan Tyryłło, natomiast jego następcą została p. Ewa Downar i pełniła tę funkcję od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2020 roku.

Z dniem 1 września 2020 roku pełnienie obowiązków dyrektora szkoły zostało powierzone pani Annie Dec.


Od 22 maja 2004 roku patronem szkoły jest Gustaw Gizewiusz.

 

DZIEŃ DZISIEJSZY SZKOŁY

Kontakty zagraniczne

W ramach programu Comenius w latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt Let’s Try Business. Młodzież odbywała wizyty na Węgrzech, w Rumunii i Portugalii oraz gościła grupy z tych krajów u nas.

W latach 2014-2016 w ramach programu Erasmus realizowaliśmy projekt zagranicznego doskonalenia nauczycieli „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”.

W latach 2016-2018 w ramach programu Erasmus+ realizowaliśmy projekt „Nauczanie i uczenie z ICT”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach informatycznych w szkołach w Grecji i Turcji, na Słowacji i Węgrzech.

W latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus+ realizujemy projekt „Google Oferują Aplikacje do Lekcji”. Młodzież uczestniczyła w szkoleniach z wykorzystania aplikacji Googl na lekcjach w szkołach z Włoch, Francji, Słowacji, Turcji i Irlandii Północnej.  

Osiągnięcia

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami naukowymi - nasi uczniowie byli wielokrotnymi laureatami centralnej olimpiady ekologicznej oraz laureatami olimpiad i konkursów: biologicznego, chemicznego, filozoficznego, matematycznego w etapach wojewódzkich (Kangur, Alfik) i centralnych (Pangea), fizycznego (Lwiątko), Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności (finalistki etapu okręgowego w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17), Konkursu Wiedzy o Warmii i Mazurach (II miejsce w województwie w roku szkolnym 2015/16, III i IV w roku 2016/17, II i III w roku 2017/2018, I i V w roku 2018/2019), III miejsce w ogólnopolskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych, Konkurs Wiedzy o Podatkach (4 finalistów etapu wojewódzkiego w roku szkolnym 2017/2018), Ogólnopolski Konkurs o Limerykach (I miejsce w kraju w roku szkolnym 2017/2018).

Corocznie zdobywamy wiele sukcesów sportowych, ostatnim ważnym jest uzyskanie trzeci raz z rzędu, a czwarty raz w historii, I miejsca w rankingu sportowym szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie w roku szkolnym 2016/18, w roku 2017/2018 zajęliśmy miejsce II.

Zajęcia pozalekcyjne

W latach 2018-2020 w ramach programu RPO Warmia-Mazury realizujemy projekt „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki-II LO”. Głównym cele projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i wzrost kompetencji kluczowych uczniów. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przedmiotowych.

Po lekcjach odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów (np. język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, wos, informatyka). Zajęcia organizowane są w zależności od potrzeb i sugestii uczniów, cieszą się one szczególną popularnością wśród maturzystów.