Rekrutacja 2024/2025

in Obiekty
17. 04. 26
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 69460

 

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2024/2025

 

 

 1. II LO prowadzi nabór do 3 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 80 (20 +2 x 30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej (20 osób).

 4. II LO oferuje naukę dwóch z czterech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym.

  Języki obce nauczane są w grupach do 24 osób.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:

  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie edukacyjnej przeprowadzanej we wrześniu.

 5. Proponowane profile klas z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym:

   

  Klasa

  Przedmioty rozszerzone

  Języki obce

  Przedmioty punktowane ze świadectwa

  1a

  społeczno- medialna 

  (integracyjna)

  język polski, wos, geografia

  angielski, hiszpański,
  niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka,
  geografia, wos

  1b

  biznesowa

  matematyka, język angielski, biznes i zarządzanie

   angielski, hiszpański,
  niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka,
  wos, język angielski

  1c

  medyczna

  biologia, chemia

  angielski, hiszpański,
  niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka,
  biologia, chemia 

Warunki i terminarz rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

Nabór elektroniczny