Rekrutacja 2022/2023

in Obiekty
17. 04. 26
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 51715

 

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

 

 

 1. II LO prowadzi nabór do 5 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 140 (20 +4 x 30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej (20 osób).

 4. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu: piłki ręcznej dziewcząt  oraz piłki nożnej chłopców proponujemy klasę mistrzostwa sportowego ( łącznie 30 osób).

 5. II LO oferuje naukę dwóch z czterech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym.

  Języki obce nauczane są w grupach do 24 osób.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:

  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 6. Proponowane profile klas z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym:

   

  Klasa

  Przedmioty rozszerzone

  Języki obce 

  Przedmioty punktowane ze świadectwa

  1a

  psychologiczna

  (integracyjna)

  język polski, język angielski, biologia,

              angielski, hiszpański,         niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka, język angielski, biologia

  1b

  medialna

  język polski, wos, język angielski    lub historia

              angielski, hiszpański,         niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka, wos, język angielski lub historia

  1c

  medyczna

  biologia, chemia

             angielski, hiszpański,        niemiecki, rosyjski

  język polski, matematyka, biologia, chemia

  1d

  biznesowa

  (dwujęzyczna)

  matematyka, geografia

             angielski, hiszpański,        niemiecki,            

  język polski, matematyka, język angielski, geografia

  1e 

  mistrzostwa sportowego

  biologia, język angielski

             angielski, hiszpański,        niemiecki, rosyjski

          język polski, matematyka,                                  język angielski, biologia 

Warunki i terminarz rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko

 

Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka ręczna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka nożna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

Nabór elektroniczny