Rekrutacja 2021/2022

in Obiekty
17. 04. 26
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 37681

 

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 1. II LO prowadzi nabór do 4 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 110 (20 +3 x 30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej (20 osób).

 4. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu: piłki ręcznej dziewcząt  oraz piłki nożnej chłopców proponujemy klasę mistrzostwa sportowego ( łącznie 30 osób).

 5. II LO oferuje naukę dwóch z czterech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym.

  Języki obce nauczane są w grupach do 24 osób.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:

  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 6. Proponowane profile klas z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym:

   

  Klasa

  Przedmioty rozszerzone

  Przygotowanie do studiów

  1a

  prawno – humanistyczna

  (integracyjna)

  język polski, historia,

  wiedza o społeczeństwie,

  administracja, prawo, dyplomacja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,

  1b

  medyczno – psychologiczna

  biologia, chemia

  lekarskie, psychologia, farmacja, weterynaria ratownictwo, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, fizjoterapia, wychowania fizycznego, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja

  1c

  dwujęzyczna

  matematyka, geografia

  automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka jądrowa, ekonomia, lotnictwo, zarządzanie w biznesie, finanse i rachunkowość, logistyka, marketing

  1d

  klasa mistrzostwa sportowego

  biologia, język angielski

  wychowania fizycznego, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka 

Warunki i terminarz rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko

 

Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka ręczna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka nożna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

Nabór elektroniczny