Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2020

in Matura
16. 05. 02
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 4114

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

 

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00

 

  1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.

 

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

 


Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2020 r