Harmonogram matur w terminie dodatkowym czerwiec 2020

in Matura
16. 05. 02
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 5541

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 6 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

 język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

 

poniedziałek

 

język polski – pp*

 

język polski – pr *

 

2

 

wtorek

 

matematyka – pp

 

matematyka – pr

 

3

 

środa

 

język angielski – pp

 

język angielski – pr

język angielski – dj*

 

4

 

czwartek

 

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

 

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

 

5

 

piątek

 

biologia – pp, pr

 

informatyka – pp, pr

 

6, 7 – sobota, niedziela

8

 

poniedziałek

 

chemia – pp, pr

 

geografia – pp, pr

 

9

 

 

wtorek

 

 

język niemiecki – pp

 

 

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

 

10

 

 

środa

 

 

język francuski – pp

 

 

język francuski – pr

język francuski – dj

 

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów

13, 14 – sobota, niedziela

15

 

poniedziałek

 

język rosyjski – pp

 

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

 

16

 

 

wtorek

 

 

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr

 

 

historia – pp, pr

historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

 

17

 

środa

 

język hiszpański – pp

 

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

 

18

 

czwartek

 

język włoski – pp

 

język włoski – pr

język włoski – dj

 

19

 

 

 

piątek

 

 

 

języki mniejszości narodowych – pp

 

 

 

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2020 r.