in Obiekty
17. 04. 26
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 37184

 

 

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 1. II LO prowadzi nabór do 4 klas pierwszych.

 2. Łączna liczba miejsc w klasach pierwszych – 110 (20 +3 x 30).

 3. Istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej (20 osób).

 4. Osobom  zainteresowanym rozwijaniem pasji sportowych o profilu: piłki ręcznej dziewcząt  oraz piłki nożnej chłopców proponujemy klasę mistrzostwa sportowego ( łącznie 30 osób).

 5. II LO oferuje naukę dwóch z czterech języków obcych do wyboru spośród: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

  Jeden z wybranych języków jest kontynuacją języka obcego nauczanego na poprzednim etapie edukacyjnym.

  Języki obce nauczane są w grupach do 24 osób.

  Język kontynuacyjny nauczany jest na dwóch poziomach:

  Przypisania uczniów do poziomu dokonują nauczyciele języka obcego po diagnozie dokonywanej we wrześniu.

 6. Proponowane profile klas z przedmiotami nauczanymi na poziomie rozszerzonym:

   

  Klasa

  Przedmioty rozszerzone

  Przygotowanie do studiów

  1a

  prawno – humanistyczna

  (integracyjna)

  język polski, historia,

  wiedza o społeczeństwie,

  administracja, prawo, dyplomacja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe,

  1b

  medyczno – psychologiczna

  biologia, chemia

  lekarskie, psychologia, farmacja, weterynaria ratownictwo, kosmetologia, dietetyka, kryminologia, fizjoterapia, wychowania fizycznego, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja

  1c

  dwujęzyczna

  matematyka, geografia

  automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka jądrowa, ekonomia, lotnictwo, zarządzanie w biznesie, finanse i rachunkowość, logistyka, marketing

  1d

  klasa mistrzostwa sportowego

  biologia, język angielski

  wychowania fizycznego, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka 

Warunki i terminarz rekrutacji do klas pierwszych w II LO Giżycko

 

Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka ręczna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Test sprawności fizycznej piłka nożna do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy mistrzostwa sportowego w II LO Giżycko

 

Deklaracja nauki języków obcych i religii w II LO Giżycko

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez II LO Giżycko

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

Nabór elektroniczny

 

in Obiekty
16. 02. 10
Zredagowane przez: Super User
Odsłony: 10359

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

in Obiekty
16. 02. 11
Zredagowane przez: Super User
Odsłony: 38927
in Obiekty
16. 02. 10
Zredagowane przez: Alicja Złotorzyńska
Odsłony: 33336

 

W bibliotece posiadamy ponad 10 tys. woluminów, ale nasi uczniowie majš do dyspozycji dwa razy więcej ksišżek, ponieważ do ich dyspozycji jest również biblioteka Szkoły Policealnej im. H. Chrzanowskiej (byłe Studium Medyczne) znajdujšca się w sšsiednim pomieszczeniu. Do dyspozycji uczniów sš równiez stanowiska komputerowe oraz skaner.

 

Katalog