Dnia 22 września 2020 roku w ramach spotkania integracyjnego uczniowie klasy 1e i 2ap wraz z wychowawczyniami p. Małgorzatą Szpakowską i p. Anną Sławecką zorganizowali ognisko przy wzgórzu św. Brunona w Giżycku.

Więcej..: Żegnaj lato, witaj jesień!

W poniedziałek 14 września Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Pierwszaka. Chociaż mieliśmy dość ograniczone możliwości to jednak udało się nam symbolicznie przywitać pierwszaków w II LO. Pani Dyrektor wraz z przedstawicielem SU wręczyła uczniom legitymacje szkolne.

Więcej..: Dzień Pierwszaka A.D. 2020

Integracja klas pierwszych jest stałym elementem każdego nowego roku szkolnego. Szczególnie po przerwie związanej ze zdalnym nauczaniem ważne jest stworzenie zespołów klasowych, w których uczniowie poczują się bezpiecznie i swobodnie.

Więcej..: Integracja klas pierwszych

Po prawie półrocznej nieobecności w murach szkoły młodzież i nauczyciele II LO 1 września 2020 roku rozpoczęli nowy rok szkolny.

Więcej..: Początek nowego roku szkolnego

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy zmianą na stanowisku dyrektora szkoły.

Pełnienie obowiązków dyrektora zostało powierzone p. Annie Dec.

W imieniu całej społeczności II LO życzymy sukcesów na nowej ścieżce zawodowej. 

Ustępującemu dyrektorowi p. Ewie Downar dziękujemy za sprawne kierowanie naszą szkołą. 

 

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Dzisiaj uczniowie klas pierwszych i drugich na spotkaniach z wychowawcami odbierają świadectwa …

„Człowiek jest tak długo mądry dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że już ja znalazł, wówczas staje się błaznem.”
Przysłowie z Talmudu.

Więcej..: Zakończenie roku szkolonego 2019/2020

17 czerwca obchodzony był Dzień o suszy i retencji w Ministerstwie Klimatu, w ramach którego odbyły się warsztaty on-line oraz debata z udziałem ekspertów. Wśród debatujących był Marek Kamiński polarnik i podróżnik ekstremalny, który opowiadał o problemie wody na terenach o skrajnie zimnym klimacie.

Więcej..: Dzień o suszy i retencji - e-debata