THE PRESIDENTIAL SYSTEM OF THE US GOVERNMENT

16 stycznia uczniowie klas dwujęzycznych, medialnych i biznesowych wzięli udział w webinarze THE PRESIDENTIAL SYSTEM OF THE US GOVERNMENT prowadzonym w języku angielskim przez dr Jana Misiunę (wykładowcę na Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,w Warszawie).


Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się kim byli słynni, wyśmienicie wykształceni w dziedzinie polityki, historii, prawa, świadomi otaczającego ich świata Ojcowie Założyciele USA: George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay and James Madison. Którzy z nich, za wybitne osiągnięcia polityczne, znaleźli swoje zaszczytne miejsce na słynnej Górze Rushmore.
Wiecie, że to dzięki T.D. Roseveltowi po dziś dzień Stany Zjednoczone, mając wielką flotę (w tym 11 lotniskowców) panują na morzach i oceanach. To właśnie ten prezydent zreformował funkcjonowanie rządu Stanów Zjednoczonych.
A historia powstania 13 kolonii na Nowym Kontynencie nie była łatwa. Obok kolonii należących do Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji czy Rosji, sytuacja amerykanów , w której silnie eksploatowana ziemia pod wydobycie złota, doprowadziła do wielkich długów finansowych. I co dalej…?
Podczas wykładu nieobce stały się również meandry przeprowadzania wyborów prezydenckich w USA. Ich niebotyczne, bo milionowe koszty (oczywiście w ‘dollarsach’), droga do kariery zostania ‘Mr President’ (musi on być rodowitym obywatelem US i mieć ukończone 35 lat) oraz obecny trójpodział władzy i kształt konstytucji stanowiącej podstawę systemu prawnego i ustroju politycznego państwa. Co więcej Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787-89 roku uznawana jest za pierwszą post-oświeceniową ustawę zasadniczą świata. Wow!
Nie możemy się doczekać następnych arcyciekawych wykładów!

tekst: Ewa Szmuc