I etap Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Dnia 3 stycznia 2024 roku w naszej szkole odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, którą organizuje Centrum Organizacji Tematyczno- Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno- Historycznych w Białymstoku.

Udział w niej wzięło 5 osób. Do kolejnego etapu dostała się uczennica klasy Ia Aleksandra Aleksiejczuk. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Celem głównym Olimpiady jest pogłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianego zakresu nauczania przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych oraz promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, poszerzanie zainteresowania szeroko rozumianymi kwestiami polityki, państwa, społeczeństwa, prawa i stosunków międzynarodowych, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu Olimpiady.
opiekun olimpijczyków: Waldemar Ołyński