Integracja klas pierwszych

 

Pierwsze tygodnie roku szkolnego to dla uczniów klas pierwszych czas szczególny. W tym okresie bardzo ważna jest integracja nowych zespołów klasowych, by nawiązane z kolegami i koleżankami relacje stanowiły solidny fundament dla adaptacji uczniów w nowym środowisku.

Tradycyjne wyjścia integracyjne "pierwszaków" z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami, zrealizowane w dwóch pierwszych tygodniach września, miały na celu pomóc uczniom we wzajemnym poznaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz akceptacji. Przed uczestnikami zajęć stawiano wyzwania wymagające dobrej współpracy, uważnego słuchania i skupienia na kolegach i koleżankach, dostrzeżenia tego co wspólne, jak np. zainteresowania. Poczucie solidarności w grupie, a także dbałość o utrzymanie dobrej, życzliwej atmosfery w zespołach klasowych z pewnością zaowocują w kolejnych miesiącach i latach nauki w naszej szkole.

tekst: Marta Buczyńska