Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

24 maja 2022 r. sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się na jeden dzień w salę wystawienniczą, goszcząc ponad 20 wystawców podczas imprezy edukacyjno-zawodowej - Targów Pracy pod hasłem "Rynek pracy otwarty dla wszystkich".

Uczniowie II LO oraz innych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu giżyckiego, a także osoby nieuczące się i poszukujące zatrudnienia mogły w ramach tego wydarzenia zapoznać się z ofertami pracy krótkoterminowej lub stałej, przedstawianymi przez lokalnych pracodawców z m.in. branży turystycznej, gastronomicznej, produkcyjnej. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się stoiska służb mundurowych, a także instytucji rynku pracy oraz punkty konsultacyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami i specjalistami pozwoliła młodzieży zdobyć aktualne informacje nt. sytuacji na rynku pracy, warunków zatrudnienia, zasad rekrutacji oraz oczekiwań stawianych młodym kandydatom. Zdobyta wiedza i kontakty stanowią dla uczniów wsparcie w aktywnym wejściu na rynek pracy oraz planowaniu dalszej ścieżki kariery.
Dziękujemy inicjatorom targów - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy w Giżycku za zaproszenie II LO oraz Stowarzyszenia Aktywni z Gizewiuszem do współpracy przy organizacji tego przedsięwzięcia.

tekst: Marta Buczyńska