Warsztaty kreatywności - moja przyszłość

Innowacja „Warsztaty kreatywności-moja przyszłość” skierowana jest do uczniów klas pierwszych. Głównym celem działania jest rozwijanie kompetencji uczniów, umożliwienie poznania swoich przyszłych zawodów poprzez praktykę oraz wspieranie młodzieży w określeniu predyspozycji zawodowych.

Zgodnie z tymi założeniami, we wtorek (12.04.2022 r), klasy pierwsze odbyły warsztaty w ramach innowcji. Program został stworzony przez zespól nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku wraz ze stowarzyszeniem Aktywni z Gizewiuszem. Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych w wymiarze 6 godzin każde.
Poniżej przedstawione zostało sprawozdanie z tychże danych działań:

Klasa 1a działała pod hasłem: „Życie jest teatrem, ale to my piszemy scenariusze...”. Tak było we wtorek podczas warsztatów w klasie I a. Uczniowie podzieleni na grupy wcielili się w role autorów scenariuszy, reżyserów i choreografów a potem stali się również aktorami w autorskich przedstawieniach o tematykach: opowiadanie z dreszczykiem, komedia, bajka i romans. Kreatywność szła w parze z dobrą zabawą i współdziałaniem w grupie. Nie zabrakło emocji i aplauzu. Warsztaty przeprowadziła p. Katarzyna Nowacka.

Klasa 1a oraz klasa 1b, -  Ślady średniowiecza w krajobrazie kulturowym Mazur. Zajęcia odbyły się w terenie. Główne punkty to Zamek (obecny Hotel St. Bruno) i Wzgórze św. Brunona. Uczniowie, podzieleni na zespoły, mieli za zadanie wyszukać i później zaprezentować informacje na dane tematy: „Prusowie”, „nazwy pochodzenia pruskiego na współczesnej mapie”, „misja św. Brunona”, „Krzyż św. Brunona”, „zamki pokrzyżackie” oraz „mapa zamków w bliższej i dalszej okolicy”. Uczniowie korzystając z map i internetu poradzili sobie bardzo dobrze z zadaniami. Przy okazji porozmawiali na temat wyjątkowego mostu obrotowego, pięknego jak zwykle jeziora Niegocin. Duże wrażenie zrobiła na uczniach informacja, że w obecnym Parku Rogera Goemaer'a istniało kino letnie o adekwatnej do okoliczności nazwie "Komar". Zajęcia przeprowadził p. Adam Kołodziej.

Klasa 1b brała udział w warsztatach polonistycznych. Lekcje miały temat "Lekturowe pudełka". Celem zajęć było budzenie zainteresowania lekturami szkolnymi; zachęcanie do czytania lektur; ułatwienie zapamiętania treści lektury (motywy, wątki, bohaterowie, czas i miejsce akcji itp.), utrwalanie wiadomości dotyczących lektury, rozwijanie kreatywności uczniów, rozwijanie wyobraźni i kształcenie umiejętności współpracy. Uczniowie do pudełka wkładali wszystko, co kojarzyło im się z lekturą (np. rysunki, figurki z plasteliny, nakrętek, papieru itd.), na wieczku zaś napisali krótkie streszczenie lektury "Romeo i Julii". Ostatnią częścią zadania było napisanie listu do Romea i Julii, mającego wyrazić emocje, jakie wywołała w uczniach lektura, zaadresowanie go i włożenie do pudełka. Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Marciana Pietrukańca.

Klasy: 1c i 1e czyli klasy o profilu medyczno- psychologicznym i klasa mistrzostwa sportowego – poznawały tajniki masażu klasycznego. Każdy z uczniów miał możliwość wcielenia się w rolę masażysty jak również mógł zrelaksować się jako pacjent. Naukę masażu zaprezentowała p. Patrycja Wróblewska.

Oblicza psychologii oraz ścieżki kształcenia w zawodzie psychologa były z kolei tematem kolejnych warsztatów realizowanych w ramach innowacji. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się z głównymi koncepcjami psychologicznymi człowieka, pojęciami związanymi z psychologią (ogólną, poznawczą, społeczną itd.) oraz nurtami współczesnej psychoterapii. Uczniowie klasy mistrzostwa sportowego zostali wprowadzeni w tajniki treningu mentalnego a także w stan relaksacji przy wykorzystaniu technik treningu Jacobsona oraz treningu autogennego Schultza. Młodzież ćwiczyła również zdolność koncentracji z wykorzystaniem technik manualnych. Zajęcia z zakresu psychologii przeprowadziła p. Marta Buczyńska.
Obie klasy zgodnie ze swoim rozszerzeniem (biologia) przeprowadziły w ramach zajęć laboratoryjnych dwugodzinne doświadczenia biologiczno-chemiczne, gdzie było postawione pytanie badawcze: „Czy DNA można zobaczyć?”. Powstały zaskakujące hipotezy uczniów przy dużym ich zaangażowaniu. Kolejnym ćwiczeniem była obserwacja zjawiska fluorescencji w świetle ultrafioletowym. Warsztaty biologiczno-chemiczne przeprowadziła p. Aneta Styczkiewicz-Górska.

Klasa dwujęzyczna (1d) o rozszerzeniu matematyczno-geograficznym wprowadziła innowacyjne zajęcia pod nazwą "Around the world in 80 minutes, czyli w 80 minut dookoła świata.".
Głównym zadaniem było zaplanowanie trasy wycieczki z Giżycka do Bournemouth z wykorzystaniem aplikacji google maps. Klasa została podzielona na 5 grup, a każda grupa miała za zadanie opracować trasę podróży z wykorzystaniem innego środka transportu. I tak do wyboru był pociąg z Gdańska, samolot z Warszawy, czy podróż samochodem przez eurotunel czy z wykorzystaniem przeprawy promowej. Nie mniej największym wyzwaniem było wytyczenie trasy rowerowej z Francji. Oprócz wytyczenia trasy uczniowie mieli za zadanie zaznaczyć na mapie miejsca postojowe, przesiadki, stacje benzynowe, miejsca noclegowe, połączenia komunikacyjne oraz atrakcje, godne zwiedzenia.  Zajęcia przeprowadziła p. Dorota Małek.
Na matematyce z kolei, tworzyli kosztorys wycieczki z uwzględnieniem wyżywienia, zwiedzania atrakcji turystycznych, noclegu czy też specjalnych środków transportu (takich jak prom czy eurotunel).Należało wziąć pod uwagę specjalne zniżki, podsumować i podać koszt wycieczki na jedną osobę. Matematyczne zajęcia przeprowadziła p. Agnieszka Kurzynowska.
Na zajęciach z języka angielskiego zaś uczniowie sporządzili podsumowanie wycieczki w języku angielskim oraz przedstawili scenki sytuacyjne, z podziałem na role (zainspirowane prawdziwymi problemami) z którymi podróżni mogą mieć do czynienia w trasie. Także musieli poradzić sobie z brakiem rezerwacji w hotelu, odwołanym lotem czy też zagubionym bagażem na lotnisku. Warsztaty z języka angielskiego przeprowadziła p. Aneta Łatacz.
Kolejne warsztaty planowane są w przyszłym roku szkolnym!

tekst: Aneta Styczkiewicz-Górska