Dzień Przedsiębiorczości

06 kwietnia 2022 r. 23 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego wzięło udział w Dniu przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia w związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Biorąc udział w tym wydarzeniu stworzyliśmy uczniom warunki do:

  • podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
  • zweryfikowania wyobrażeń o danym zawodzie oraz stanowisku pracy,
  • zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową,
  • bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach,
  • większego zainteresowania się nauką i samokształcenie.

Nasi uczniowie tego dnia odwiedzili wiele firm i instytucji. Bardzo dziękujemy za współprace oraz przyjęcie naszej młodzieży na jednodniową praktykę.

tekst: Patrycja Masłowska