Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

W szkole z oddziałami integracyjnymi staramy się uwrażliwiać na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Pamiętamy, że są cenną częścią naszej społeczności i wiele możemy się od nich nauczyć m.in wytrwałości, kreatywności i pogody ducha.

Młodzież klas IIb oraz IIIaG dzięki nauczycielom języka angielskiego mogła wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawnościami. Po obejrzeniu filmu "Design with the blind" w aplikacji TED uczniowie rozmawiali o problemach z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne oraz szukali praktycznych rozwiązań ułatwiających życie (np. Jak osoba niesłysząca może "usłyszeć" dzwonek do drzwi lub jak osoba niewidoma może poruszać się np. w sklepie). Ciekawym zadaniem było szyfrowanie wiadomości z wykorzystaniem alfabetu Braille'a

Zajęcia przeprowadziły p. Małgorzata Szpakowska, Katarzyna Nowacka i Aneta Łatacz.

Podczas godziny wychowawczej uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą p. Dorotą Małek obejrzeli prezentacje - https://bit.ly/3okylw0 oraz dyskutowali na temat emocji jakie budzi w każdym z nas niepełnosprawność, przedstawiali również przykłady miejsc w których osoby niepełnosprawne mogą napotkać na przeszkody trudne do pokonania.

Dodatkowo uczniowie z klasy IIIaG wywiesili także gazetki ścienne "Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami" oraz "Lista mocy - osoby z niepełnosprawnościami, które odniosły sukces".

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz materiały do przeprowadzenia lekcji przygotowała p. Katarzyna Bandura

https://www.facebook.com/IILOGizewiusz/photos/pcb.4809982445726203/4809981682392946/ 

tekst: admin