Współpraca sukcesem w terapii

W piątek 1 października przedstawiciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku, aktywnie uczestniczyli w projekcie "Współpraca sukcesem w terapii" w ramach programu INTERREG V-A Litwa - Polska pomiędzy miastem Alytus a powiatem giżyckim.

Spotkanie z nauczycielami z Litwy było dobrą okazją, aby wymienić się doświadczeniami pracy w liceum z oddziałami integracyjnymi oraz opowiedzieć o tym jak wygląda współpraca nauczycieli przedmiotów z nauczycielami współorganizującym proces kształcenia.

tekst: Katrzyna Bandura