Nasi stypendyści :)

Marcin Kielch z klasy III aG oraz Oskar Wasilewski z klasy II a za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz aktywny udział w pracy na rzecz szkoły i środowiska, otrzymali Stypendia Powiatu Giżyckiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w szkole!