Integracja klas pierwszych

Integracja klas pierwszych jest stałym elementem każdego nowego roku szkolnego. Szczególnie po przerwie związanej ze zdalnym nauczaniem ważne jest stworzenie zespołów klasowych, w których uczniowie poczują się bezpiecznie i swobodnie.

Tegoroczną  adaptację do społeczności szkolnej II LO w Giżycku uprzyjemniła uczniom pięciu klas pierwszych słoneczna wrześniowa pogoda. Ćwiczenia i gry na świeżym powietrzu przygotowane przez pedagog - p. Martę Buczyńską pozwoliły uczniom lepiej się poznać i poczuć zgranym zespołem. Wychowawcy biorący udział w zajęciach również przyłączyli się do wspólnej zabawy, dzięki czemu lepiej poznali swoich nowych podopiecznych. Zajęcia integracyjne ułatwiły uczniom budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych oraz serdecznej  i przyjacielskiej atmosfery, która wpłynie na sprawne funkcjonowanie młodych licealistów w naszej szkole.

tekst: Marta Buczyńska