Początek nowego roku szkolnego

Po prawie półrocznej nieobecności w murach szkoły młodzież i nauczyciele II LO 1 września 2020 roku rozpoczęli nowy rok szkolny.

Tegoroczna inauguracja z racji sytuacji epidemiologicznej miała błyskawiczny przebieg i podzielona była na trzy odsłony. O godz. 9:00 pani dyrektor Anna Dec przywitała uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami oraz nowych nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczęli pracę w naszym liceum. Klasy drugie zainaugurowały nowy rok szkolny o godz. 10:00, a trzecie o 10:30. W tym roku naukę w naszej szkole podjęło blisko 300 uczniów.

Rok szkolny 2020/21 przyniósł trochę zmian w naszej społeczności.

Obowiązki dyrektora szkoły pełnić będzie p. Anna Dec. Na stanowisku pedagoga szkolnego pracuje p. Marta Buczyńska. Do grona dołączyli nowi nauczyciele wspomagający - p. Teresa Kudraj, p. Marzena Waśniewska i p. Patrycja Wróblewska, do grona dołączył p. Jan Rommel, p. Justyna Tracichleb i p. Monika Organ, a wychowawcami klas pierwszych zostali - Ia - p. Dorota Małek, Ib - p. Joanna Basiakowska, Ic - p. Aneta Styczkiewicz-Górska, Id - Beata Szymborska /nauczyciel matematyki/ i Ie - p. Małgorzata Szpakowska :)  

Coś nam się wydaję, że to jeszcze nie koniec niespodzianek nowego roku szkolnego

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21 życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.