Konkurs języka angielskiego - FOX

3 marca 2020 jedenastu uczniów naszej szkoły zmierzyło się z angielskimi interpretacjami dwóch lektur - "Sen nocy letniej" Williama Shakespeare'a oraz "Robinson Crusoe" - Daniela Defoe

uczestnicząc w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX organizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek" w Bielsko-Białej przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Uczestnicy mieli niełatwe zadanie - oprócz interpretacji literackich, odpowiadali na pytania dotyczące kultury anglojęzycznej oraz pytania leksykalno-gramatyczne. Ponadto aktywnie uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 11 maja 2020.
Najlepszy wynik w szkole: Joanna Marcinkiewicz
Pozostali uczestnicy z wysokimi wynikami: Aleksandra Szpakowska, Natalia Kiwicz, Jakub Małek, Katarzyna Kspeka, Lidia Szabunia, Piotr Gawrycki, Alicja Łożyńska, Jakub Górski, Julian Warecha, Martyna Gryszko.
Szkolny opiekun konkursu - Joanna Basiakowska