Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

6 października 2015r w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej: kuratorem dla dorosłych panem Mariuszem Zaorskim i kuratorem rodzinnym panem Krzysztofem Szczesiulem.

W związku z tym, że w spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich poziomów nauczania w naszej szkole, panowie przedstawili  odpowiedzialność  karną dla grup wiekowych od 16 do 19 roku życia. Poruszyli temat demoralizacji nieletniego i zwrócili młodzieży uwagę na to, że sprawują nadzory również nad młodzieżą uchylającą się od obowiązku szkolnego.Uczniowie dowiedzieli się również wielu ciekawych rzeczy o pracy kuratora oraz poznali ścieżkę edukacyjną prowadzącą do wykonywania tego zawodu. W podziękowaniu za spotkanie nagrodzili prowadzących gromkimi brawami.

autor: Katarzyna Czerwińska