×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/iilogiz/domains/lo2.eu/public_html/lo2.eu/images/CLILL.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/iilogiz/domains/lo2.eu/public_html/lo2.eu/images/CLIL_jniem_2014.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/iilogiz/domains/lo2.eu/public_html/lo2.eu/images/CLIL_geo_2014.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/iilogiz/domains/lo2.eu/public_html/lo2.eu/images/CLIL_jniem_2016.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/CLILL
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/CLIL_jniem_2014
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/CLIL_geo_2014
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/CLIL_jniem_2016

PO WER 2014

 

Udało się!

 

Nasz wniosek o tytule „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” w ramach akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014, w dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 22 239,00 EUR co stanowi równowartość kwoty 93 274,81 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2014 do programu Erasmus+ tj. 12.12.2014 r.: 1 EUR=4,1942 PLN. 

Założenia projektu

 

Jako szkoła planujemy w 2016/2017 wprowadzić na wybranych przedmiotach nauczanie metodą CLIL. Do tego potrzebni są odpowiednio przygotowani nauczyciele. Ponieważ większa część naszego grona pedagogicznego dysponuje słabą znajomością języków obcych musimy zacząć od nauki, żeby później móc brać udział w szkoleniach typu CLIL i w pełni z nich korzystać. Oczywiście są wśród nas nauczyciele, którzy już opanowali język w stopniu podstawowym, a nawet zaawansowanym i w ramach tego samego projektu mogą uczestniczyć w szkoleniach obserwacyjnych lub metodyczno-językowych.

Planujemy wprowadzanie elementów języka angielskiego na różnych przedmiotach, a tak naprawdę takie elementy już się pojawiły. Wiele pojęć na biologii jest obecnie w języku angielskim, nauczanie języka niemieckiego bez podstawowej znajomości j. angielskiego jest właściwie niemożliwe, tak wiele jest słów i wyrażeń anglojęzycznych.

Chcemy uatrakcyjnić naszą ofertę edukacyjną , a jednocześnie realizować jeden z priorytetów UE jakim jest wielojęzyczność, więc planujemy utrzymanie nauczania języka rosyjskiego i wprowadzenie języka francuskiego w naszej szkole. W tym celu chcemy wykształcić zatrudnionych nauczycieli języków obcych do nauczania drugiego języka obcego.

Wiadomo, że nigdzie nie można nauczyć się języka tak dobrze, jak w kraju, gdzie posługują się nim rodzimi użytkownicy. Mobilności programu Erasmus + dają nam taką możliwość. Tylko przebywając na kursach za granicą uczymy się języka w sposób formalny i nieformalny. Uczymy się podczas zajęć, tak jak nasi uczniowie, ale również osiągamy nasze cele jak gdyby przy okazji mając kontakt z żywym językiem używanym na co dzień. Przyczyni się to naturalnie do znacznej poprawy czynnej i biernej znajomości języka, nabrania śmiałości w posługiwaniu się językiem obcym, poprawi umiejętność rozumienia tekstów słyszanych i pisanych, płynność wypowiedzi, akcent i intonację. Osiągnięcie takiego poziomu posługiwania się językiem umożliwi naszym nauczycielom realizację założonych celów, czyli udział w dalszych szkoleniach i nauczanie swojego przedmiotu w języku obcym oraz nauczanie dwóch języków obcych.

Szkolenia językowo-metodyczne dla anglistów i nauczycieli innych przedmiotów przyczynią się do odświeżenia znajomości języka i wzbogacenia warsztatu pracy.

Wiadomo, że język żyje, zmienia się. To czego nauczyciel nauczył się podczas studiów może być już nieaktualne, nawet słowniki nie nadążają za błyskawicznym tempem zmian. Żeby móc nauczać na wysokim poziomie i nadążać za zmianami trzeba się stale kształcić.

Już samo przebywanie w naturalnym środowisku języka daje wymierne korzyści, uczymy się przecież nie tylko w ławce szkolnej, ale i słysząc język na co dzień: na dworcu, lotnisku w sklepie, kinie, na spacerze. Jest to najlepsza okazja do poznania kolokwializmów, skrótów, dialektów, zwrotów młodzieżowych. Oczywiście nie można zapomnieć o nauce formalnej, dzięki której wzbogaca się nasze słownictwo, rośnie znajomość i poprawność stosowanych struktur gramatycznych. Dopiero tak wszechstronnie wykształcony nauczyciel będzie mógł przekazując swoją wiedzę wykształcić ucznia na miarę Europy XXI wieku.

Nowoczesna szkoła ma przygotować ucznia otwartego i tolerancyjnego, który czuje się w pełni obywatelem Europy. Tego mogą dokonać tylko nauczyciele, którzy sami znają i akceptują różnorodność w Europie

Niezmiernie ważne są również nowe metody, które poznajemy podczas zajęć i możemy wykorzystać w naszej pracy. Nauczyciel z dłuższym stażem popada najczęściej w rutynę dlatego potrzebuje nowych pomysłów i bodźców, żeby unowocześnić i uatrakcyjnić swoje zajęcia. Na takich szkoleniach nauczyciel pozna nowe aktywizujące metody (praca w grupie, zespole, scenka teatralna), nowoczesne narzędzia pracy (komputer, tablica interaktywna).

Europejski wymiar naszej szkoły wzrośnie, dzięki kontynuowaniu rozpoczętych programów międzynarodowych, a w przyszłości rozpoczęciu nowych.

Nawiązane kontakty z nauczycielami z innych krajów pomogą podjąć działania międzyszkolne zmierzające ku umożliwieniu uczniom mobilności edukacyjnej. To z kolei zaowocuje uczniem otwartym, tolerancyjnym wobec innych narodów, kultur i ras, i pozwoli mu w przyszłości łatwiej zaadoptować się na międzynarodowym rynku edukacyjnym i rynku pracy

 

Summary of the Project Multilingualism in II Liceum

The project 'Multilingualism in II LO the Key to Europe' has been designed for the teachers of foreign languages and other subjects. The former proved the need to master their language and methodical skills as well as acquire the new qualifications enabling them to teach the second foreign language. The latter pointed at the usefulness of gradual introduction of the CLIL system in their teaching process. Therefore appears the necessity of their raising the language competence. Modern education in a constant changing world requires from teachers persistent self-development and up-grading their qualifications along with gaining new ones. Working with young people calls for regular verifying their educational attitudes towards students. The major goal of the project is to reinforce the stimulus of young people to learn more than one foreign language. The teachers of other curricular school subjects who will integrate foreign language content during their classes undoubtedly help to effect this goal. Nine teachers included in the project will participate in a range of courses, an intensive language course, methodological and CLIL courses. They teach different curricular subjects such as Maths, Geography, Biology, Business studies, Physical Education. A variety of methodological means and teaching methods along with bilingual terminology during lessons will ensure synchronous cross-curricular and language development in favour of students Such activities during teaching processes will facilitate to run more effective and stimulating classes which will motivate students to longlife learning and increases their satisfaction in daily work. The coordinate and parallel aim with the above is to educate a young conscious person who is equipped with adequate knowledge and awareness to join the 21st educational market and fulfill job demands anywhere in Europe and beyond. What is required from a contemporate graduate nowadays is that they acquire the homogeneous level of a foreign language recognized by Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. The project courses will further the teachers' versatile development - professional, personal, social and cultural. The participation in the courses will allow new contacts with colleagues teachers from other European countries, will develop their cooperative team work abilities as well as increase support for and promotion of mobility activities for learners. They will also broaden understanding and responsiveness to social, linguistic and cultural diversity. All the activities will benefit our aspiration for teaching a well educated , tolerant and open-minded graduate to fit in the labour market and modern environments.

Joanna Bossowska

 

Szkolenie Metodyczne

W dniach 31.08-11.09.2015r jako nauczyciel języka angielskiego II LO w Giżycku byłam uczestnikiem wyjazdu projektowego Erasmus + w Bournemouth w Anglii.
Wyjazd był możliwy dzięki środkom unijnym w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z PO WER.
Pojechałam jako pierwsza z 7 nauczycieli II LO w Giżycku, którzy pojadą wkrótce w to samo miejsce, ale w celach trochę innych niż pojechałam ja. Celem mojego wyjazdu było przede wszystkim podniesienie kompetencji i dotychczasowych umiejętności metodyczno-językowych jako nauczyciela języka angielskiego. Kolejni nauczyciele pojadą w większości szkolić swój angielski w celu wprowadzania elementów języka obcego przy nauczanym przez nich przedmiotach-geografii, matematyki itp. (tzw.CLIL).
Każdego dnia mogłam poczuć się znowu jak uczeń, siedzenie w ławce i słuchanie wykładowców było cudownym uczuciem.
Wśród uczestników byli sami nauczyciele języka angielskiego z Hiszpanii, Czech, Niemiec. Wymianę zdań, doświadczeń, poznanie nowych technik nauczania języka angielskiego na pewno wykorzystam w dalszej pracy z uczniami w macierzystej szkole.
Świeżość i moc, którą tam ”wchłonęłam” mam nadzieję, że na długo pozostanie we mnie.

Edyta Organek

 

Nauczyciele z Gizewiusza uczą się języka angielskiego w Wielkiej Brytanii

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczą w projekcie „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”, w ramach którego uczą się języka obcego poza granicami kraju. Nasz pobyt w południowej Anglii trwał trzy tygodnie. Właśnie z niego wróciłyśmy a oto nasza relacja.

W Bournemouth mieszkałyśmy u rodzin angielskich, dzięki czemu mogłyśmy poznać kulturę, zwyczaje jak również kuchnię tego regionu. Pobyt u rodzin zmusił nas do praktycznego stosowania języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego. Miałyśmy również okazję „podszlifować” język podczas wycieczek krajoznawczych do Christchurch, Jurassic Coast, Poole oraz Londynu.

Naukę języka angielskiego podjęłyśmy w Richard Language College w Bournemouth, w małych różnorodnych kulturowo, jak i wiekowo klasach. Zanim trafiłyśmy do odpowiednich grup, zmierzyłyśmy się z dość trudnym testem, którego celem było sprawdzenie poziomu znajomości języka angielskiego. Musiałyśmy rozwiązać zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, czytanego jak również gramatyki.

Podczas zajęć nauczyciele, bardzo cierpliwi i wyrozumiali dla naszych potknięć językowych, stosowali różne metody aktywizujące, których głównym celem było jak najefektywniejsze osiągniecie zamierzonego celu. Przy tym na porządku dziennym było korzystanie z różnych pomocy dydaktycznych począwszy od książek, dodatkowo przygotowanych ćwiczeń, podstawowej  tablicy, odtwarzacza CD i DVD po tablicę interaktywną. Często też wykorzystywany był Internet szczególnie wtedy, kiedy trzeba było wyjaśnić skomplikowane słownictwo. Zajęcia podzielone były na dwa etapy. Rano uczyłyśmy się gramatyki, a po południu uczestniczyłyśmy w konwersacjach.

Czas spędzony w Bournemouth uważamy za bardzo cenny i na pewno nie zmarnowany. Podobała nam się okolica, jak i nauka w szkole. Nie tylko uczyłyśmy się języka, lecz także podpatrywałyśmy stosowane metody i sposoby motywowania zwłaszcza młodych, nastoletnich uczniów do pracy. Zyskałyśmy nową energię, którą z pewnością spożytkujemy w pracy w naszej szkole. W przyszłości chciałybyśmy kontynuować naukę języka angielskiego, żeby móc wziąć udział w szkoleniach CLIL, aby w późniejszym czasie wprowadzić elementy języka angielskiego w czasie nauczania geografii, informatyki czy języka niemieckiego.

Nasz wyjazd oraz udział w szkoleniu był możliwy dzięki realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego.

 
Anna Gadomska i Dorota Małek

 

Anglia jest piękna

 

Trzy tygodnie przygody z językiem angielskim.

     Od 3 do 23 kwietnia 2016 r w ramach realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im G Gizewiusza w Giżycku projektu „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego Ewa Downar - dyrektor II LO i Alicja Złotorzyńska - zastępca dyrektora tej szkoły uczestniczyły w swojej angielskiej przygodzie.

   W położonej w południowo- wschodniej części Anglii, nadmorskiej miejscowości Bournemouth, która słynie z pięknej piaszczystej plaży chodziłyśmy do szkoły- Richard Language College ucząc się podstaw języka angielskiego. Richard Language College uczy języka angielskiego studentów z całego świata od ponad 50 lat. Spotkałyśmy się tam ze wspaniałymi nauczycielami cierpliwymi ,oddanymi swojej pracy, poszukującymi skutecznych metod nauczania języka angielskiego nawet najbardziej opornych studentów. Ich otwartość, umiejętność współpracy ze studentami z różnych krajów i kultur jest dla nas inspiracją do dalszej pracy z naszymi uczniami, również pochodzącymi z różnych środowisk i kultur religijnych. Profesjonalna i bardzo życzliwa, zawsze uśmiechnięta administracja szkoły pokazała nam, że bariery językowe nie są takie straszne i zawsze znajdzie się sposób na porozumienie. W szkole na lekcjach, na korytarzach i w kantynie spotykałyśmy studentów w różnym wieku od 12 do 63 lat z Europy np. ze Szwajcarii, Włoch, Francji, Finlandii i Czech, ale też dużo studentów z Arabii Saudyjskiej. Wszyscy odnosili się do siebie serdecznie i ćwiczyli słynne „ How do you do? Wehre are you from?„ a potem to już były wspólne rozmowy na przerwach, przy lunchu, spotkania w pubie inicjowane przez kadrę pedagogiczną szkoły, spacery na plażę, wycieczki krajoznawcze do Poole, Christchurch, Londynu czy Jurassic Coast i Old Harry Rocks. Miałyśmy okazję zobaczyć zabytki Starego Londynu, przejechać się piętrowym autobusem, poobserwować ptaki wodne w parku i szare wiewiórki – prezent z USA. Zwiedzając okolicę Bournemouth podziwiałyśmy piękne angielskie wsie, zamki, typową nadmorską przyrodę. Podziwiając Wybrzeże Jurajskie składające się z klifów pochodzących z triasu, jury, kredy i ery mezozoicznej, kamiennego „ogrodu” amonitów, trylobitów i łodzików umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO cofnęłyśmy się 180 mln lat.

Niektóre wycieczki organizowała szkoła pozostałe realizowałyśmy we własnym zakresie. Kupowanie biletów, słuchanie przewodników, uzyskiwanie informacji to cały czas była praktyczna nauka angielskiego. Niezwykłą przygodą i treningiem językowym było zakwaterowanie u rodzin angielskich. Miałyśmy okazję poznać ich codzienne życie, tradycje np. bierzmowanie w gronie najbliższej rodziny, kuchnię angielską i ćwiczyć dialogi przy wspólnej kolacji. W rodzinach poznałyśmy też studentów z innych krajów i nasze grono przyjaciół jest teraz dużo większe. Podróż samolotem, autobusem i miejską komunikacją wymagała przygotowania się, właściwej orientacji i pozyskiwania informacji. Cały pobyt uważamy za niezwykłą lekcję angielskiego i lekcję życia.

Ewa Downar i Alicja Złotorzyńska

 

 

Bienvenue France

 Od 6 do 17 czerwca uczestniczyłam w intensywnym kursie języka francuskiego w miejscowości Tours we Francji w ramach projektu Erasmus Plus. Celem mojego wyjazdu było podniesienie stopnia znajomości języka. Poziom, na który trafiłam – B1, pozwolił mi na intensywne zajęcia konwersacyjne w języku francuskim w małych grupach studentów z różnych stron świata. Moimi koleżankami były osoby z Japonii, Peru, Nowej Zelandii, Ameryki, Malezji i Południowej Korei. Byłam jedyną przedstawicielką naszego kontynentu. Pięciogodzinne zajęcia dziennie pozwoliły mi nie tylko podszkolić moją znajomość języka francuskiego, ale dały również niezwykłą szansę poznania innych, odległych kultur i podzielenia się swoim doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu. Zdobytą wiedzę zamierzam wykorzystać w swojej szkole propagując naukę języków obcych (poza językiem angielskim) poprzez zajęcia pozalekcyjne z języka francuskiego dla początkujących. Znajomość jednego języka, choćby w niewielkim stopniu, pomaga w przyswojeniu kolejnego języka obcego. W ramach kursu zorganizowano nam dwie wycieczki do zamków nad Loarą. Przeżycia z wyjazdu są nie do przecenienia. Wszystkim życzę podobnie wspaniałych wrażeń.

Joanna Bossowska

 

Matematyka po angielsku

W dniach 6.06-17.06. 2016 r pani Anna Kowalewska w ramach realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku projektu „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego uczestniczyła w szkoleniu CLIL (zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe), które umożliwi jej wprowadzanie elementów języka angielskiego na własnym przedmiocie.

 W czasie kursu mieszkałam w pięknej nadmorskiej miejscowości Bournemouth.

W Richard Language College uczyłam się gramatyki  języka angielskiego na poziomie upper intermediate. Oprócz nauki języka, szkoliłam się na zajęciach metodycznych CLIL. Mam nadzieję na wdrożenie metody nauczania matematyki po angielsku od września przyszłego roku szkolnego. Metoda ta jest powszechnie znana i stosowana w wielu krajach europejskich.

W zajęciach uczestniczyli też studenci  z Włoch, Korei Południowej, Finlandii, Czech, Chin i  Arabii Saudyjskiej. Dzięki temu poznałam zwyczaje i tradycje panujące w tych krajach. Zaprzyjaźniłam się  z wieloma wspaniałymi ludźmi z różnych stron Świata.

 Mimo krótkiego pobytu udało mi się zobaczyć wiele niesamowitych miejsc w Wielkiej Brytanii. Wybrałam się do mistycznego Stonehenge, które powstało 4500 lat temu. Wycieczka do Londynu pokryła się z obchodami 90-tych urodzin Królowej Elżbiety. Z powodu ogromnych tłumów wiwatujących na cześć Królowej, jedyną możliwością na zobaczenie miasta było London Eye. Widoki zapierające dech w piersiach to Wybrzeże Jurajskie, które objechałam na kolejnej wycieczce.

 Bardzo cieszę się, że mogłam tyle  doświadczyć i poznać w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Podróże kształcą.

 Anna Kowalewska

 

 

Innowacyjne metody nauczania w II LO

Efektem szkolenia CLIL w Wielkiej Brytanii są wprowadzane innowacyjne metody nauczania.

 W piątek 7.10.2016r. w klasie 2c odbyła się lekcja matematyki po angielsku, przy zastosowaniu metody CLIL (Content Language Integrated Learning). CLIL to zintegrowana nauka języka i przedmiotu. Jest to podejście do edukacji dwujęzycznej, w którym zarówno treści programu nauczania jak i język obcy przekazywane są łącznie. Zastosowane metody aktywizujące w postaci łamigłówek, puzzli, krzyżówek, piosenek w języku angielskim dotyczących tematu umożliwiły uczniom przyswajanie materiału w ciekawy sposób. Poznali w ten sposób treści programowe i specjalistyczne słownictwo matematyczne. Wszystko odbyło się w atmosferze dobrej zabawy, przy dużym zaangażowaniu całej klasy.

Anna Kowalewska

Loading...

 {gallery}CLILL{/gallery}

 

French through English

Od 3 października prowadzę zajęcia z języka francuskiego za pomocą języka angielskiego. Moje lekcje są zaplanowane w taki sposób, aby nauczyć podstaw języka francuskiego porozumiewając się z uczniami w języku angielskim. Wiem, że jest to możliwe i niezwykle stymulujące, ponieważ sama miałam przyjemność taką metodą uczyć się francuskiego mieszkając w Anglii, a ostatnio przebywając we Francji na intensywnym kursie języka w ramach projektu Erasmus+. W obu przypadkach język polski nie był pomocny (bo nikt go nie znał). Próbuję stworzyć podobne realia w szkole, z uczniami, którzy mają zdać się tylko na swoją znajomość języka angielskiego w trakcie poznawania podstaw języka francuskiego.

Taka metoda wyłączająca język polski w procesie uczenia się nowych treści (w tym wypadku kolejnego języka obcego) powinna osiągnąć dwa cele:

po pierwsze, wykorzystać znajomość języka angielskiego jako narzędzie służące do poznania czegoś nowego. Uczniowie docenią fakt, że znajomość języka angielskiego umożliwia nie tylko komunikację w tym języku, ale również rozwijanie się w innych dziedzinach (nie tylko lingwistycznych);

po drugie, uświadomić uczniom, że znajomość języka właśnie angielskiego ułatwi naukę języka francuskiego. Według wielu żródeł około 45% wszystkich słów w języku angielskim jest pochodzenia francuskiego (nie ma to jednak odniesienia niestety do wymowy). Taki wpływ na język angielski miał kilkusetletni pobyt Francuzów na wyspach, począwszy od najazdu Wilhelma Zdobywcy w XI wieku.

Nasze lekcje polegają na poznawaniu podstawowego słownictwa i gramatyki w zestawieniu z językiem angielskim. Uczniowie zauważają różnice i podobieństwa obu języków. Uczymy się powtarzając, rozpoznając, kojarząc, słuchając, oglądając krótkie filmy i tłumacząc komunikaty w języku francuskim na język angielski. Uczniowie ucząc się nowego języka utrwalają 'stary' - angielski, który jest dla nich kluczem do nowej wiedzy.

 Nasze pierwsze spotkanie rozpoczęłam od a short interview:

 1. Why would you like to learn French?
 2. What do you like about French, France?
 3. What would you like to learn most about the language?

 Kolejnym zadaniem było połączenie zwrotów w języku francuskim z ich angielskimi ekwiwalentami:

 1. Salut                                             a. thank you
 2. Merci                                            b. My name is...
 3. Ca va                                           c. Goodbye
 4. Comment ca va?                         d. Hello
 5. Excuse-moi                                  e. How are you?
 6. Je m'appele...                              f. I'm fine
 7. Bonsoir                                        g. I don't understand
 8. Tres bien                                     h. excuse me
 9. Au revoir                                      i. Very good
 10. Je ne comprendre pas                j. Good night

 Na kolejnych lekcjach były dni tygodnia, miesiące pory roku, alfabet. Potrzebujemy jeszcze sporo praktyki, żeby nauczyć się tych słów na pamięć. Zauważyliśmy wiele podobieństw w nazwach miesięcy, różnice są niewątpliwie w pronounciation/ prononciation/ wymowie (angielski/francuski/polski - odpowiednio). W kolejności są liczebniki:

 There are seven days in a week translates Il y a sept jours dans la semain

 There are twelve months in a year translates Il y a douze moins dans l'annee

 There are four seasons in a year translates Il y a quatre saisons dans l'annee

 Wszystkie lekcje ilustruję filmikami, które wyświetlam na tablicy. Pracujemy w miłej, bezstresowej atmosferze, która, mam nadzieję udziela się moim słuchaczom. Przy okazji pozdrawiam szczególnie Krystiana, Dorotę i Martę, najwierniejszych dotąd uczniów. Zapraszam nieustannie wszystkich, którzy lubią angielski i przygodę z językami obcymi. Bo znajomość jednego języka to świetny wstęp i zaproszenie do nauki kolejnego!

 Monday/Lundi 14:20 room/chambre seven/sept

 Joanna Bossowska

 

Elementy j. angielskiego na lekcji j. niemieckiego

25 i 26 października klasy pierwsze realizowały na lekcji języka niemieckiego temat „W moim domu”. Tym razem postanowiłam przeprowadzić tę lekcję inaczej. Chciałam wykorzystać swoją wiedzę zdobytą podczas kursu językowego, w którym uczestniczyłam w ramach projektu „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” finansowanego ze środków PO WER, a może też nauczyć się czegoś nowego. Narysowałam na tablicy plan mieszkania z podziałem na pomieszczenia oraz schematycznie meble i podstawowe elementy wyposażenia. Następnie wydałam polecenie: 

„Please write the names of the rooms and furniture in English.“

Uczniowie podpisali pomieszczenia i meble po angielsku.

Teraz przyszła kolej na nauczyciela:

„And now me in German“.

Dodałam podpisy po niemiecku. Nowe słówka utrwaliliśmy wykonując ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Na następną lekcję uczniowie nauczyli się nazw pomieszczeń i mebli po niemiecku kojarząc z rysunkiem i nazwami angielskimi. Metoda okazała się skuteczna (efekty sprawdziłam), a przy tym mieliśmy dużo zabawy.

Anna Gadomska

 {gallery}CLIL_jniem_2014{/gallery}

 

Lekcja geografii po angielsku - What's the weather like? - Jaka jest pogoda?

 

 W poniedziałek 21 listopada uczniowie klas drugich realizujących rozszerzanie z geografii, jak również ja mieliśmy okazje sprawdzić zakres oraz poziom słownictwa związanego z pogodą, i to nie tylko w języku ojczystym, ale przede wszystkim w angielskim. Była to dobra okazja, aby wykorzystać na zajęciach wiedzę oraz umiejętności nabyte podczas kursu językowego, w którym uczestniczyłam w ramach projektu „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”, finansowanego ze środków PO WER.

Najbardziej odpowiednim do zrealizowania w ten sposób wydał mi się temat dotyczący pogody, ponieważ jej elementy uczniowie poznają zarówno na lekcji geografii, jak i języka obcego.

Przygotowaliśmy plansze z terminologią meteorologiczną, informacje o porach roku, opisy pogody, zdjęcia i ilustracje, a nawet zapisy prognozy pogody w języku polskim i angielskim. Na początku lekcji zapisałam na tablicy temat oraz rozwiesiłam rysunki prezentujące stany pogody. Zadaniem młodzieży było podpisanie tych rysunków w języku ojczystym. Następnie młodzież zabrała się za przygotowanie plansz informacyjnych o porach roku. W tym celu uczniowie wykorzystali przygotowane wcześniej pomoce. Musieli wybrać te informacje tekstowe, jak i obrazkowe, które najtrafniej opisywały pogodę w konkretnej porze roku. Między wykonywaniem poszczególnych zadań można było wysłuchać prognozy pogody w obu językach. Na koniec lekcji nakręciliśmy króciutki film, w którym na zadane przez Kasię pytanie - Natalia, what’s the weather like today?, padła krótka, ale wyczerpująca odpowiedź. Nagrywanie filmu niejednokrotnie przerywały salwy śmiechu, ale w końcu udało się nam go „nakręcić”. Lekcja minęła nam bardzo szybko, w bardzo radosnej atmosferze.

Na fb fotorelacja - https://www.facebook.com/II-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Gustawa-Gizewiusza-w-Gi%C5%BCycku-421303221260836/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Dorota Małek

{gallery}CLIL_geo_2014{/gallery}

 

Kleidung=clothes

21.12.2016 w przedświątecznym nastroju odbyła się nietypowa lekcja języka niemieckiego w grupie klas drugich. Temat brzmiał: „Części garderoby”. Ponieważ ten zakres słownictwa uczniowie w dużej mierze przyswoili już w gimnazjum, postanowiłam urozmaicić lekcję poprzez włączenie języka angielskiego.

Podstawowe słownictwo zebrała nam Angelika w bardzo atrakcyjny sposób- mianowicie na plakacie podpisała części garderoby po angielsku i niemiecku. Uczniowie dobrali się w trzy nieduże grupy i pod okiem nauczyciela przygotowali krótkie dialogi po niemiecku. Następnie (ponieważ uczą się języka angielskiego na wyższym poziomie) praktycznie samodzielnie przetłumaczyli swoje rozmówki na język angielski. Gabrysia z Michałem omawiali wybór stroju do szkoły, Julia, Marta, Agata i Angelika odegrały scenkę zakupów w sklepie odzieżowym, natomiast 2 Julki umówiły się i ubrały na sanki. Z przygotowaniem dialogów w obu językach uczniowie poradzili sobie znakomicie. Największym wyzwaniem okazało się odegranie scenek. Wystąpienie przed „okiem kamery” naszego operatora Piotrka wymagało, jak się okazuje, oprócz talentu językowego również zdolności aktorskich. I to sprawiło najwięcej trudności. Po kilku próbach przerywanych śmiechem udało nam się w końcu nakręcić krótkie scenki. Myślę, że efekt jest interesujący, a lekcja zapadnie uczniom na zawsze w pamięć.

Anna Gadomska

 {gallery}CLIL_jniem_2016{/gallery}

 

Działania zrealizowane przez nauczycieli

biorących udział w projekcie "Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy" w ramach programu Erasmus POWER. Filmy z lekcji języka angielskiego, języka niemieckiego oraz geografii.

 

Czasy angielskie nie takie straszne - p. Edyta Organek

Kleidung=Clothes -  p. Anna Gadomska

What's the weather like? - Jaka jest pogoda? - p. Dorota Małek