RPO WiM

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego

 

 

Projekt Powiatu Giżyckiego o takiej nazwie realizuje Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Ogólny budżet projektu to 3 324 352, 90 PLN, a planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 163 610,10 PLN. Projekt obejmuje modernizację trzech budynków:

- budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej przy ul. Sikorskiego 3,

 

- sali gimnastycznej tych szkół przy ulicy 3 – Maja 19

 

- sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Mickiewicza 27.

W ramach projektu zostaną wykonane:

1. W budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego: 

 • Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przyklejanych do ścian.
 • Docieplenie stropu lukarn , stropu poddasza, połaci dachowych skośnych wełną mineralną.
 • Wymiana pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku, z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostanie wydzielone min. 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze –woda umieszczoną w piwnicy budynku.
 • Remont elewacji budynku polegający na wymianie tynków z zachowaniem oryginalnych detali, uzupełnienie tynków, tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich.

 2. W budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego

 • Docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury  z wydzieleniem stref grzewczych.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze woda.
 • Wymiana obróbek blacharskich przy części sali.

3. W budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 • Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Docieplenie ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt izolacyjnych.
 • Docieplenie stropów wewnętrznych wełną mineralną.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Docieplenie podłóg izolacja termiczną ze styropianu, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż.
 • Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę w kolorze ceglastym zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku zostaną wydzielone min 4 strefy grzewcze (sala, szatnia dziewcząt, szatnia chłopców, pokój nauczycieli), w których może być inny cykl temperatury i inna wartość temperatury w funkcji czasu.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe ze źródłami światła o najwyższej sprawności świetlnej ( lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energii elektrycznej.
 • Wymiana konstrukcji rusztu podłogi.
 • Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem.
 • Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi.
 • Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych.
 • Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich.
 • Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

 Realizacja projektu przyniesie poprawę własności energetycznej budynków, zużycie energii do ogrzewania budynków zmniejszy się o 66,16%.  Parametry energetyczne budynku są związane ze zużyciem opału spalanego na ich ogrzewanie  i emisji gazów w kotłowni miejskiej produkującej ciepło na rzecz tych budynków. Zużycie węgla w tej kotłowni wskutek realizacji projektu Powiatu Giżyckiego zmniejszy się o 72 tony/rok, emisja dwutlenku siarki spadnie o 1,153 tony/rok, pyłu PM 2,5 o 0,810 tony/rok, a pyłu PM 10 o 1.061 tony/rok.

Poza czynnikami środowiskowymi projekt posiada pozytywne znaczenie społeczne. Uczniowie i nauczyciele uczący się/pracujący w tych budynkach będą posiadali lepsze warunki nauki/pracy. Szczególnie dotyczy to sal gimnastycznych, w których temperatura w zimie spada do zbyt małej wartości. Społeczeństwo miasta Giżycka będzie mieszkało w mniej zapylonym środowisku. Wskutek poprawy estetyki budynków o charakterze zabytkowym poprawi się jakość przestrzeni publicznej. Będzie to również wkład Powiatu Giżyckiego w ogólnoświatowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu na Ziemi.

 

Postępy prac przy docieplaniu sali gimnastycznej II LO

Stan w dniu 20 września 2018r

W dniu 24 września 2018r rozpoczęto docieplanie fundamentów sali gimnastycznej

 

Przekazanie terenu i placu budowy budynku szkoły II LO

24 września 2018r nastąpiło przekazanie terenu  i placu budowy dla wykonania robót w zakresie: Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy Sikorskiego 3. Do prac przekazano: piwnice w całości, parter do sali 8, I piętro do sali 120.

 

27 września 2018r widać już pierwsze postępy prac w budynku II LO

 

Przekazanie placu budowy sali gimnastycznej ZSEiI

W dniu 27 września 2018r nastąpiło przekazanie placu budowy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 

 

Modernizacja urządzenia do produkcji ciepłej wody w sali gimnastycznej II LO

28 września 2018r zakończono prace przy instalacji pompy ciepła do produkcji ciepłej wody na użytek sali gimnastycznej II LO. Źródłem ciepła do produkcji jest powietrze z pomieszczenia kotłowni. Zastąpienie bojlerów elektrycznych spowoduje znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji. Z 1 kW zakupionej energii elektrycznej otrzymamy 3 kW energii cieplnej (COP 3,5). Zamontowano również nowe głowice przy grzejnikach.

Jak widać na załączonych zdjęciach pompa działa.

 

 

Kolejny dzień prac przy docieplaniu sali gimnastycznej II LO

Docieplanie fundamentów ciąg dalszy - stan na dzień 1 października 2018r

 

Kolejny dzień prac przy termomodernizacji budynku II LO

1 października 2018r.

Modernizacja elementów grzewczych przeniosła się do piwnic budynku.

 

Modernizacja docieplania fundamentów sali gimnastycznej II LO na ukończeniu

5 października 2018r.

 

Rozpoczęto prace remontowe sali gimnastycznej ZSEiI

7 października 2018r.

Pierwszym etapem przygotowań jest usuwanie starych, zniszczonych elementów konstrukcji budynku: tynki, posadzki, dachówki.

 

 

Sala gimnastyczna II LO każdego dnia wygląda efektowniej

9 października 2018r.

 

Termomodernizacja budynku II LO postępuje

11 października 2018r.

W piwnicach widać już nowe elementy systemu grzewczego.

Rozpoczął się również kolejny etap termomodernizacji – prace nad elewacją budynku II LO

 

Zakończenie prac przy termomodernizacji sali gimnastycznej II LO

19 października 2018r. nastąpił odbiór końcowy robót w ramach termomodernizacji sali gimnastycznej II LO. Od 22 października uczniowie będą mogli już korzystać z docieplonego obiektu.

 

Termomodernizacja budynku II LO widoczna

22 października 2018r.

Elementy nowej instalacji grzewczej w budynku szkoły - grzejniki o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego pojawiły się już w bibliotece szkolnej. Postępuje również docieplanie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przyklejanych do ścian.

 

Pokrycie dachowe sali gimnastycznej ZSEiI

23 października 2018r.

Prace nad wymianą pokrycia dachowego i remontem więźby dachowej sali gimnastycznej ZSEiI rozpoczęte.

 

 

Postęp prac przy termomodernizacji budynku II LO

28 października 2018r.

Termomodernizacja sal szkolnych w toku. Zostały docieplone sale: 216, 214, 211, 5, 6, 7, 8, 114, 115, 116, 117, 120, ,  także sekretariat i pokój dyrektora. Zainstalowano również w tych salach nowy system doprowadzenia wody zasilającej ogrzewanie. Czekamy tylko na nowe grzejniki.

 

 

To czego nie widać

7 listopada 2018r.

Zakończyła się termomodernizacja poddasza nad całym budynkiem szkoły. Prace objęły ocieplenie lukarn i poddasza wełną mineralną grubości 15 cm i zabezpieczenie folią paroprzepuszczalną po całości stropów.

 

Termomodernizację sali gimnastycznej ZSEiI już widać

23 listopada 2018r.

Sala gimnastyczna ZSEiI w Giżycku została już w połowie przykryta nową dachówką. Wymieniono również belki stropowe, wymurowano wzmocnienia, skuto tynki oraz postawiono nowe ścianki działowe. Obecnie całe prace skupiają się na dokończeniu przykrycia dachu.

 

 

Prace wewnątrz sali gimnastycznej ZSEiI

5 lutego 2019r.

 Ściany sali gimnastyczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych mają już nowe tynki. Podsufitka też zyskuje nowy wygląd. Trwają także prace nad modernizacją instalacji elektrycznej i grzewczej.

  

 

Prace wewnątrz budynku II LO

17 lutego 2019r.

Prace wewnątrz budynku szkoły II LO zostały zakończone. Wszystkie klasy, korytarze, szatnie szkolne i całe podpiwniczenie zostało ocieplone. Dokonano wymiana stolarki okiennej oraz instalacji grzewczej. Zainstalowano pompę ciepła zapewniającą ciepłą wodę w toaletach szkolnych i w internacie szkoły policealnej.

 

Postęp prac w budynku sali gimnastycznej ZSEiI

15 marca 2019r.

Sufit sali gimnastycznej ZSEiI gotowy. Trwają prace przygotowujące do wykonania nowej podłogi.
W toaletach układana jest glazura oraz instalacja sanitarna. Ściany budynku zyskują zewnętrzną termoizolację, która znacząco poprawi energooszczędność budynku.

 

 

Kontynuacja prac przy elewacji II LO

23 marca 2019r.

Prace  nad tylną elewacją budynku szkoły II LO prawie na ukończeni.

 

 

Zakończenie termomodernizacji II LO

26 kwietnia 2019r.

Prace termomodernizacji budynku szkoły II LO zakończone. Szkoła już także z zewnątrz wygląda efektownie.

 

Nowe drzewa

29.05.2019r.

W związku z usunięciem 4 drzew kolidujących z projektem realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu izolacji cieplnej i ociepleniu ścian fundamentowych sali gimnastycznej II LO w Giżycku szkoła odsadziła 4 drzewa z gatunku jarząb szwedzki.

 

Zakończenie termomodernizacji sali gimnastycznej ZSEiI

Zakończono termomodernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27 realizowaną w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował:

 • docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony al. 1 maja)
 • docieplenie od wewnątrz ściany od al. 1 maja
 • docieplenie stropów wewnętrznych
 • wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe
 • docieplenie podłóg
 • wymiana pokrycia dachu
 • wymiana instalacji grzewczej
 • wymiana oświetlenia wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej
 • wymiana konstrukcji rusztu podłogi, wykonanie posadzki betonowej
 • wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem
 • przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych
 • remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich
 • wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.
 • wykonanie instalacji elektrycznej
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku

 

Monitorowanie CO2 - szkolenie

Kolejnymi działaniami projektowymi były szkolenia nauczycieli i pracowników administracji na temat monitorowania emisji CO2, wpływu na zachowania ludzi i zasad postępowania w przypadku wysokich stężeń.

23 września 2019r nauczyciele i pracownicy administracji II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku zapoznali się tematem znaczenia oszczędności energii i właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach do nauki dla zdrowia uczniów i nauczycieli, a także efektów nauki i uczenia się w nieodpowiednich warunkach. Pozyskali umiejętności programowania i kontrolowania mikroklimatu przy pomocy zainstalowanego i zakupionego w ramach projektu sprzętu.

26 i 27 września 2019r nauczycieli wychowania fizycznego II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku zostali przeszkoleni w zakresie metodyki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów niepełnosprawnych.

Szkoły pozyskały następujący sprzęt:

 II Liceum Ogólnokształcącego :

 1. mierniki wraz z oprogramowaniem do monitorowania mikroklimatu (23 szt). Mierniki znajdują się w sali gimnastycznej oraz we wszystkich pomieszczeniach do nauki, jako części systemu zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
 2. System tour dla słabosłyszących (1 zestaw)
 3. Program powiększająco-udźwiękowiający ( 1 szt). Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może je odczytać.
 4. Powiększalnik tekstu i obrazu ( 3 szt)
 5. Klawiatura do komputera dla słabowidzących ( 2 szt)

Szkoły Policealnej :

 1. mierniki wraz z oprogramowaniem do monitorowania mikroklimatu (10 szt)
 2. System tour dla słabosłyszących (1 zestaw)
 3. Program powiększająco-udźwiękowiający ( 1 szt)
 4. Powiększalnik tekstu i obrazu ( 3 szt)
 5. Klawiatura do komputera dla słabowidzących ( 2 szt)

 Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych :

 1. mierniki wraz z oprogramowaniem do monitorowania mikroklimatu (1 szt).

 

 

Podsumowanie działań podjętych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

Beneficjentem był Powiat Giżycki, realizatorem Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

Projekt obejmował modernizację trzech budynków:

 • budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza i Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej przy ul. Sikorskiego 3,
 • sali gimnastycznej II LO przy ulicy 3 Maja 19
 • sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Mickiewicza 27.

W ramach projektu zostały wykonane prace:

 1. W budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego: 
 • Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt poliuretanowych przyklejanych do ścian.
 • Docieplenie stropu lukarn, stropu poddasza, połaci dachowych skośnych wełną mineralną.
 • Wymiana pozostałej stolarki okiennej zewnętrznej drewnianej na okna trzyszybowe zespolone.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku szkoły na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku, z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną typu powietrze – woda.
 • Remont elewacji budynku polegający na wymianie tynków z zachowaniem oryginalnych detali, uzupełnienie tynków, tynkiem gotowym renowacyjnym, pomalowanie elewacji farbami na spoiwie silikonowym, renowacja cokołu budynku, wykonanie nowych obróbek blacharskich.
 1. W budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego
 • Docieplenie ścian zewnętrznych z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Modernizacja instalacji grzewczej – wymiana uszkodzonych grzejników, montaż zaworów termostatycznych z siłownikami, zainstalowanie regulatora programowalnego temperatury.
 • Modernizacja ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie podgrzewacza pojemnościowego pompą ciepła powietrze - woda.
 • Wymiana obróbek blacharskich przy części sali.
 1. W budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku
 • Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony ul. 1-go Maja) z użyciem płyt styropianowych przyklejanych na zewnątrz.
 • Docieplenie ściany od Alei 1-go Maja od wewnątrz za pomocą specjalnych płyt izolacyjnych.
 • Docieplenie stropów wewnętrznych wełną mineralną.
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe.
 • Docieplenie podłóg izolacja termiczną ze styropianu, w tym demontaż starej podłogi, ułożenie izolacji, ponowny montaż.
 • Wymiana nieszczelnego pokrycia z dachówki na dachówkę ceramiczną holenderkę zapewniającą szczelność dachu i chroniącą ułożoną warstwę izolacyjną dachu.
 • Wymiana instalacji grzewczej w całym budynku na nową dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku z grzejnikami o małej pojemności cieplnej z zaworami termostatycznymi z siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego.
 • Wymiana istniejącego oświetlenia wewnątrz budynku na nowe ze źródłami światła o najwyższej sprawności świetlnej ( lampy LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej o niższych stratach energii elektrycznej.
 • Wymiana konstrukcji rusztu podłogi.
 • Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem.
 • Remont słupków ceglanych pod konstrukcję podłogi.
 • Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych.
 • Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich.
 • Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

Wszystkie budynki prezentują się efektownie, wzrósł także komfort pracy i nauki.